Termeni și Condiții

Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițile de utilizare a site-ului incalzirebrasov.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare.

Conținutul informațiilor site-ului

Informațiile prezente pe acest site reprezintă informații despre activitățile și serviciile companiei Tetkron SRL.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Tetkron SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului incalzirebrasov.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de Tetkron SRL. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Tetkron SRL.

Obiectivul conținutului site-ului

Orice persoană care dorește să beneficieze de serviciile prezentate în site sau să afle mai multe informații despre sistemul de încălzire centralizată, este rugată să contacteze Tetkron SRL prin unul din mijloacele afișate în pagina de ‘Contact’ a site-ului.

Informații personale

Solicitarea de informații prin intermediul prezentului site are ca scop identificarea persoanelor sau posibilitatea de a stabili o modalitate de contactare. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la următoarele tipuri de date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail). Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Tetkron SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul de reclamă, marketing și publicitate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Tetkron SRL este operator de date cu caracter personal fiind înregistrat în Registrul de Evidența a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 22989.

Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul incalzirebrasov.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date și informații personale de către Tetkron SRL în vederea efectuării de studii de piață;
 • transmiterea de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct;
 • soluționarea de către Tetkron SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor care îi sunt adresate
 • alte activităti întreprinse de Tetkron SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
 • Tetkron SRL va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al celui care il acceseaza în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legatura cu exercitarea drepturilor de utilizare a site-ului și de protectie a utilizării acestuia, Tetkron SRL poate fi contactat prin intermediul secțiunii ‘Contact‘ din site.

Termeni și condiții în utilizarea forumului

Preambul

Opiniile, sondajele și documentele atașate publicate în acest forum nu reprezintă poziția oficială a Tetkron SRL, ci a utilizatorilor care le publică. Poziția oficială a Tetkron SRL este exprimată doar în documentele publicate pe site-ul incalzirebrasov.ro.

Acceptarea condițiilor

Folosirea acestui forum, aparținând Tetkron SRL incalzirebrasov.ro (disponibil la adresa http://incalzirebrasov.ro/forumuri/ ) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administratorul”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea forumului.

Descrierea serviciilor

Tetkron SRL oferă Utilizatorilor prin intermediul acestui forum, o serie de mijloace de comunicare, informații și știri referitoare la sistemul de încălzire centralizată din orașul Brașov.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate diligențele rezonabile pentru realizarea scopului forumului, dar nu își asuma nici o responsabilitate în privința conținutului mesajelor/informațiilor transmise de Utilizatori;
 • va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a forumului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • este interzisă prin intermediul forumului încălcarea dreptului de autor aparținând terților;
 • mesajele/informațiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte forumuri/discuții prin hotărârea administratorului, dacă acesta apreciază că se potrivesc mai bine temei de destinație;
 • pe măsura apariției unor situații noi de orice natura ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa atunci când aceste informații i se cer pentru crearea unui cont pe forum. În cazul în care Administratorul site-ului incalzirebrasov.ro are motive să suspecteze că aceste informații nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul site-ului Tetkron SRL mesaje sau informații al căror conținut:

 • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în masură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relații sociale, dar nu numai;
 • conține oferte comerciale;
 • conține informații cu caracter politic;
 • nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului forumului și mediului educațional destinat acestuia.

Utilizatorului îi este interzis să creeze și/sau să folosească mai multe conturi (“clone”).

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condițiile și termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului forumului, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului la forum.

Restricționarea poate însemna:

 • ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă termenii și condițiile forumului;
 • suspendarea temporară sau permanentă a contului și a tuturor informațiilor pe care le conține;
 • ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la forum

Restricționarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcție de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind site-ul incalzirebrasov.ro. Administratorul site-ului incalzirebrasov.ro nu are nici o responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

Datele utilizatorului de pe forum și aspecte legate de securitatea acestor date

Dupa completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul site-ului incalzirebrasov.ro nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul site-ului incazirebrasov.ro nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Răspunderea utilizatorilor

Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul sau de pe acest forum, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități, aparține în exclusivitate Utilizatorilor.

Încheierea acordului

Administratorul site-ului incalzirebrasov.ro își rezerva dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.