Sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

Cum ajunge căldura şi apa caldă la utilizatori?

TETKRON are în administrare un număr de 29 centrale termice și 56 puncte termice, din care funcționale:

  • 24 centrale termice
  • 34 puncte termice.

Consumatorii conectați la sistemul centralizat de termoficare sunt concentrați în patru zone de consum:

  1. Zona de consum de Nord (Tractoru, Gării, 13 Decembrie, Griviţei, Centru Civic, Craiter, Vlahuţă, Gemenii-Zizin, Carfil, Scriitorilor)
  2. Zona de consum Metrom (Valea Cetăţii, Astra II)
  3. Zona de consum Noua (cartier Noua)
  4. Zonele de consum alimentate din centrale termice de cvartal (Astra I, Traian, Centru Civic, Toamnei, Tribunal, De Mijloc, Avram Iancu, Teatru şi Bartolomeu)

În transportul şi distribuţia energiei termice din orasul Brasov au avut loc mai multe transformări în decursul ultimilor ani. Cu toate acestea, lucrările de reabilitare şi reconfigurare ale acestor reţele sunt abia la început.

Rețeaua de transport

Reţeaua de transport (reţeaua primară) are în vedere transportul energiei termice de la producător către punctele termice. Lungimea acestei reţele s-a redus continuu în ultimii ani, de la 105 km la aproximativ 69 km în prezent. Astăzi, mai mult de 60% din această reţea este subterană.
Şi pentru că majoritatea conductelor au fost puse în funcţiune între 1970 și 1990, după anul 2005 a început reabilitarea reţelei de transport. Până în prezent se poate vorbi despre reabilitarea acestei reţele în proporţie de 8%.

Rețeaua de distribuție

Rețeaua secundară de distribuție are două componente: pentru încălzire și pentru apa de caldă de consum.
Lungimea totală a rețelei de distribuție a fost de aproximativ 482 km, iar astăzi doar 259 km mai sunt în funcțiune, astfel:

  • Conducte de încălzire 136 km; s-au înlocuit ≈ 26 km (19%)
  • Conducte de apă caldă de consum 68 km; s-au înlocuit ≈ 13,5 km (20%)
  • Conducte de recirculare apă caldă de consum 55 km; s-au înlocuit ≈ 16 km (29%).

În total s-au înlocuit 55,7 km din 259 km, adică aproximativ 21,5%.